KTM

KTM DUKE 890

Année: 2021
Kilométrage: 788 km

KTM DUKE 790

Année: 2020
Kilométrage: 7676 km

KTM RC125

Année: 2015
Kilométrage: 7645 km

KTM Duke 125cc

Année: 2021
Kilométrage: 4800 km

KTM DUKE 125

Année: 2020
Kilométrage: 4926 km