Honda

Honda CB650R

Année: 2022
Kilométrage: 1250 km

Honda XLV650 TRANSALP

Année: 2006
Kilométrage: 10479 km

Honda INTEGRA 750S

Année: 2015
Kilométrage: 16974 km

Honda CB125 R

Année: 2018
Kilométrage: 736 km

Honda CRF1000 DCT

Année: 2019
Kilométrage: 1439 km

Honda NC750X DCT

Année: 2021
Kilométrage: 4038 km

Honda Deauville 700

Année: 2006
Kilométrage: 82000 km

Honda CB650R

Année: 2020
Kilométrage: 6530 km

Honda CB900F HORNET

Année: 2003
Kilométrage: 31744 km

Honda Vt 750

Année: 2004
Kilométrage: 58000 km